aktywne negocjacje polubowne

Aktywne windykacje polubowne stanowią clou procesu dochodzenia roszczeń. 

Głównym zadaniem naszych negocjatorów jest przekonanie do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Negocjatorzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu  technik wpływu oraz zagadnień ekonomicznych prawnych.

Rozmowa pozwala również zorientować się w sytuacji finansowej tego dłużnika a w konsekwencji dobrać optymalną ścieżkę postępowania, uwzględniającą indywidualizm każdej sprawy.

Etap negocjacji polubownych jest zamknięty i ściśle określony czasowo, zwykle kończy się w momencie spłaty wierzytelności. W przypadku braku możliwości odzyskania należności na drodze polubownej, negocjator – po wcześniejszym wykorzystaniu wszystkich technik, zmierzających do odzyskania kwoty – przekazuje Wierzycielowi całościowy raport z przeprowadzonych na danym pakiecie działań.

Bardzo krótki okres obsługi determinuje szybkość naszych działań –  rozpoczynamy je tego natychmiast po przekazaniu nam zlecenia. 

Negocjacje są tak częste, jak wymaga tego konkretna sprawa. Szczegółowe procedury możemy przedstawić po zapoznaniu się ze specyfiką danego portfela.

Służymy Państwu profesjonalnym doradztwem w celu doboru właściwych metod postępowania w każdej sytuacji.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone