aktywne negocjacje polubowne

Aktywne windykacje polubowne stanowią clou procesu dochodzenia roszczeń. 

Głównym zadaniem naszych negocjatorów jest przekonanie do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Negocjatorzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu  technik wpływu oraz zagadnień ekonomicznych prawnych.

Rozmowa pozwala również zorientować się w sytuacji finansowej tego dłużnika a w konsekwencji dobrać optymalną ścieżkę postępowania, uwzględniającą indywidualizm każdej sprawy.

Etap negocjacji polubownych jest zamknięty i ściśle określony czasowo, zwykle kończy się w momencie spłaty wierzytelności. W przypadku braku możliwości odzyskania należności na drodze polubownej, negocjator – po wcześniejszym wykorzystaniu wszystkich technik, zmierzających do odzyskania kwoty – przekazuje Wierzycielowi całościowy raport z przeprowadzonych na danym pakiecie działań.

Bardzo krótki okres obsługi determinuje szybkość naszych działań –  rozpoczynamy je tego natychmiast po przekazaniu nam zlecenia. 

Negocjacje są tak częste, jak wymaga tego konkretna sprawa. Szczegółowe procedury możemy przedstawić po zapoznaniu się ze specyfiką danego portfela.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone