Jakość

Co uważamy za kluczowe

Garnitur szyty na miarę, przez doświadczonego i kompetentnego krawca, zawsze leży najlepiej. Wygląda się w nim dobrze, czuje dobrze bo jest dopasowany do sylwetki konkretnego człowieka.
Z usługami windykacyjnymi jest bardzo podobnie. Żeby „dobrze leżały”, to znaczy dawały optymalny efekt, muszą uwzględniać szereg indywidualnych parametrów organizacji, dla której są wykonywane.
        Dlatego nasze usługi szyjemy na miarę. Wymaga to od nas elastyczności, dociekliwości i krytycznej oceny własnej pracy. Dzięki temu możemy tworzyć, kreować, udoskonalać strategie i procedury windykacyjne a następnie – rzetelnie wykonywać zaplanowane działania. I znów – sprawdzać, poprawiać, wdrażać. Stąd nasze motto: JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW.
        Za tą wydawałoby się żmudną, ale dającą wielką satysfakcję,  misją, udaje nam się z powodzeniem podążać od 2005 roku, czyli od początku istnienia TAXAT Sp. z o.o.

Kim chcemy być
Wiarygodnym partnerem dla naszych Klientów. Nigdy nie sprowadzić się do jednego schematu. Rozwijać się, pozostając wiarygodnym i rzetelnym zarówno dla Klientów, jak i Dłużników – bo sztuką jest odzyskanie pieniędzy z klasą. Chcemy być „najlepiej szyjącą garnitury na miarę” spółką w Polsce – nie największą firmą windykacyjną, ale najbardziej efektywną.

Jak rozumiemy jakość
Windykacja wierzytelności jest procesem złożonym. Tylko wysoka jakość poszczególnych elementów i ich spójność może zagwarantować dobre wyniki.
Na efekt końcowy w postaci zarówno wysokiej skuteczności, jak i prawidłowych relacji z dłużnikiem wpływa:

  • dobrze przemyślana strategia windykacji
  • organizacja pracy na poziomie poszczególnych osób, ale również zespołów i działów,
  • procedury optymalnie dobrane i racjonalnie modyfikowane,
  • kompetencje zespołu,
  • sprawne zaplecze IT,
  • dobra współpraca z wierzycielem

Utrata jakości któregoś z elementów ma znaczący wpływ na ostateczny produkt, więc staramy się pracować nad każdym detalem. To właśnie skutkuje wysoką jakością, którą wypracowujemy, kontrolujemy, a jeśli trzeba –  poprawiamy podczas naszej codziennej pracy.

Zespół
Ludzie to bezdyskusyjnie najważniejszy element naszego kapitału. W branży windykacyjnej to człowiek – z wszystkimi jego wadami i zaletami, złymi nastrojami i czasem niedoskonałymi pomysłami, ale z kreatywnym i niekonwencjonalnym myśleniem – jest podstawową wartością. Jakkolwiek obcesowo to brzmi –  naszym kluczowym „narzędziem”.
Podstawowym celem menadżerskim jest dobór do zespołu ludzi którzy chcą się komunikować, lubią się uczyć, rozwijać kompetencje i pokonywać własne ograniczenia – opisaliśmy to szczegółowo w zakładce Praca / Polityka rekrutacyjna.
Dzięki skutecznej realizacji tych założeń, możemy pochwalić się zespołem ludzi skutecznych, dobrze przygotowanych merytorycznie i dociekliwych, stale podnoszących swoje kwalifikacje.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone