usługi komplementarne

Wywiady gospodarcze

Wszyscy wiemy, ze lepiej zapobiegać niż leczyć. W ramach działań profilaktycznych zalecamy raport gospodarczy, który pozwala wiarygodnie określić aktualną kondycję finansową potencjalnego kontrahenta.

Przesłanką do zamówienia wywiadu jest podjęcie współpracy z nowym, kontrahentem, kiedy w grę wchodzi udzielenie kredytu kupieckiego. Minimalizuje się w ten sposób ryzyko podjęcia współpracy z niesolidnym klientem, poprzez sprawdzenie wiarygodności firmy, osób nią zarządzających, doświadczeń i historii tych osób oraz zgodność danych faktycznych z deklarowanymi lub ujawnionymi w rejestrach.

Niezależnie rekomendujemy przeprowadzanie wywiadów corocznie wobec klientów generujących znaczącą część przychodu. Pozwoli to uniknąć strat związanych z niespodziewaną upadłością kontrahenta. Ceny wywiadów zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.

Obsługa prawna

Doradztwo prawne obejmuje opiekę, pozwalającą skupić się na podstawowych obszarach biznesu. Zakres: sporządzanie opinii prawnych, audyt prawny, opiniowanie i negocjowanie kontraktów handlowych, zastępstwo procesowe, inne działania na życzenie.
Bardzo korzystne cenowo rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniające jednocześnie bezpieczeństwo.

Konsulting i szkolenia

Usługi dedykowane firmom, które są w trakcie tworzenia wewnętrznych struktur windykacyjnych lub chcą zweryfikować efektywność istniejących rozwiązań. W zależności od zapotrzebowania, konsulting obejmuje:

• ustawienie i wdrożenie efektywnych procedur windykacyjnych,
• projekt systemów informatycznych wspomagających zarządzanie należnościami,
• rekrutację i szkolenie pracowników.

A w kwestii szkoleń – wiemy, że kto się nie rozwija, ten się cofa.
Oferujemy zamknięte szkolenia i warsztaty z zakresu negocjacji, mediacji czy z obowiązujących norm prawnych na różnym poziomie zaawansowania. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy chcecie wiedzieć jak zabezpieczać wierzytelności na etapie sprzedaży, jaki wpływ na skuteczną windykację ma obsługa klienta oraz jak skutecznie a jednocześnie bezpiecznie prowadzić działania windykacyjne, zapraszamy do kontaktu.

Zakres merytoryczny, czas trwania zajęć i forma ich prowadzenia zawsze dostosowana jest do oczekiwań klienta oraz wiedzy i potrzeb uczestników szkolenia.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone