windykacja sądowa i egzekucyjna

Windykacja sądowa i egzekucyjna

Z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej jest jak z antybiotykiem. Mimo wszystkich wad i skutków ubocznych jego stosowania, czasem, mimo wdrożenia łagodniejszych metod leczenia, jest niezbędny.

Jako praktycy, świetnie zdajemy sobie z tego sprawę.

Dlatego proponujemy naszym Klientom dobrze zaprojektowany i przeprowadzony z rozmysłem proces sądowego i egzekucyjnego dochodzenia zobowiązań, obejmujący:
1. uzyskanie możliwie szybko i jak najniższym kosztem tytułu wykonawczego poprzez postępowanie przez sądem tradycyjnym lub EPU (e-sądem). Działania prowadzone są kompleksowo – od skompletowania dokumentów do uzyskania tytułu wykonawczego.
2. sprawne przeprowadzenie egzekucji komorniczej, opierające się na ścisłej współpracy z komornikami. Monitorowanie podejmowanych w toku egzekucji czynności oraz dostarczanie komornikowi informacji o majątku dłużnika znacząco zwiększa skuteczność na tym etapie.
Wykorzystujemy także wszelkie adekwatne dla sytuacji niestandardowe działania, takie jak zabezpieczenie powództwa, wyjawienie majątku, reprezentacja w sprawie karnej, związanej z ukrywaniem majątku, czy dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek prawa handlowego, gdy znajduje to oparcie w przepisach i rokuje skuteczną egzekucją.

Prowadzenie sprawy na etapie sądowym nie jest dla nas celem samym w sobie – chcemy wykorzystywać tytuł wykonawczy jako narzędzie do odzyskania pieniędzy.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone