windykacja terenowa

Windykacja terenowa

Windykacja bezpośrednia (terenowa) to kosztowna, ale w niektórych przypadkach jedyna skuteczna droga porozumienia z dłużnikiem. Wizyty terenowe są uzasadnione przede wszystkim w sytuacji, gdy nie udało się nawiązać kontaktu telefonicznego z dłużnikiem, gdy kontakt został przez niego zerwany, lub gdy istnieje szansa, że wizyta windykatora doprowadzi do przełomu w prowadzonych negocjacjach.

Celem pracowników terenowych jest uzyskanie najszybszej, przynajmniej częściowej spłaty zadłużenia (oraz racjonalna, pisemna deklaracja dotycząca kolejnych spłat), odbiór ewentualnego sprzętu powierzonego dłużnikowi przez wierzyciela, weryfikacja informacji pozyskanych w trakcie windykacji zza biurka, pozyskanie dodatkowych danych kontaktowych dłużnika. Wizyta ma też cel wywiadowczy –  zbadanie kondycji finansowej i posiadanego przez dłużnika majątku, pod kątem przyszłej egzekucji komorniczej.

Usługa windykacji terenowej realizowana jest przez sieć negocjatorów terenowych o ściśle sprecyzowanym obszarze działania. W przypadku czasowego zwiększonego zapotrzebowania, sieć negocjatorów terenowych wspierana jest grupą delegowaną bezpośrednio z siedziby firmy.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone