Zaufali nam

Klienci

Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, udało nam się przekonać do współpracy z nami kilkaset podmiotów z różnych sektorów. Są wśród nich zarówno działające lokalnie przedsiębiorstwa jak i liderzy w swoich branżach.  Każdy z nich jest dla nas wartościowy, dla każdego znajdziemy czas i zaoferujemy indywidualny pomysł.
Dzięki nim wiemy, że droga, którą obraliśmy, ma sens. Prawdziwą satysfakcję czujemy, kiedy nasz Klient poleca nas – bez naszej wiedzy – swoim kontrahentom i zaprzyjaźnionym firmom. To największy dowód zaufania!

Jak opisują nas klienci:

„W toku współpracy TAXAT wykazała się wysoką skutecznością działań, oraz dynamicznym i profesjonalnym podejściem do obsługi naszych zleceń. Podejmowane działania nie naruszają naszego dobrego imienia, prowadzone są rzetelnie, w oparciu o przepisy prawa i zasady etyki.”
Eden Springs Sp. z o.o.

„Jako firma windykacyjna wyróżnia się etycznym i zgodnym z prawem sposobem prowadzenia działań oraz wysokim poziomem jakości obsługi. Ponadto pracowników cechuje duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki, co skutkuje znaczącą, z naszego punktu widzenia, wiedzą na temat zleconych do windykacji wierzytelności.”
eService SA

„Spółkę charakteryzuje wysoka efektywność podejmowanych działań, rzetelna i terminowa obsługa pakietów, dbałość o ochronę danych osobowych oraz warte naśladowania standardy etyczne”
Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

„Przez cały okres przedmiotowej współpracy Taxat sp. z o.o. cechowała zarówna wysoka skuteczność w dochodzeniu roszczeń, jak i właściwe standardy etyczne w stosunku do naszych dłużników. Bardzo dobre wyniki i szczegółowe raporty skłoniły nas do rozszerzenia współpracy o nowe płaszczyzny.”
DHL Expres (Poland) Sp. z o.o.

„TAXAT Sp. z o.o. zyskała nasze zaufanie dzięki profesjonalizmowi i skuteczności w działaniu. TAXAT zachowuje przy wykonywaniu swoich procedur standardy etyczne, zgodne z naszą polityką i obowiązującym prawem. Współpraca przebiega płynnie dzięki dobrej komunikacji i skutecznie wdrożonym standardom. Ponadto pracowników firmy cechuje duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki, posiadają także solidną wiedzę na temat specyfiki naszych spraw, co jest kluczowe z perspektywy uzyskiwanych wyników.”
UPC Polska Sp. z o.o.

„TAXAT Sp. z o.o. zyskała nasze zaufanie dzięki profesjonalizmowi i skuteczności w działaniu oraz ścisłemu przestrzeganiu wszystkich zasad związanych z poufnością i ochroną powierzonych jej danych.”
MILOAN Polska Sp. z o.o.

„Udzielamy firmie TAXAT Sp. z o.o. naszych rekomendacji i polecamy jako godnego zaufania i skutecznego partnera przy dochodzeniu roszczeń finansowych.”
GetFresh Sp. z o.o. (właściciel marki Dar Natury)

„Spółkę cechuje wysoka efektywność prowadzonych działań windykacyjnych, co przekłada się na osiągnięcie zadowalającej skuteczności na przekazanych portfelach wierzytelności. TAXAT Sp. z o. o, oprócz wysokiej jakości działań windykacyjnych, charakteryzuje duża elastyczność i otwartość na nasze potrzeby. Doceniamy również przejrzystość działań i dbałość o nasze dobre imię.”
Ferratum Bank LTD

„Jako firma windykacyjna wyróżnia się etycznym i zgodnym z prawem sposobem prowadzenia działań oraz wysokim poziomem jakości obsługi.”
VIA SMS PL Sp. z o.o.

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone