TAXAT Sp. z o. o.

Dochodzenie roszczeń to nie tylko nasza praca, ale też pasja

Nasze Usługi

Z

kompleksowy proces dochodzenia roszczeń

Z

aktywne negocjacje polubowne

Z

windykacja terenowa

Z

windykacja sądowa i egzekucyjna

Z

usługi komplementarne

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone