Kontakt

Dane kontaktowe

Rozmowa o zadłużeniu

Jeśli chcesz porozmawiać o swoim długu lub przesłać potwierdzenie wpłaty, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:

tel. 713974622
e-mail: biuro@taxat.pl lub wskazany w treści wiadomości od nas.

Uwaga! Warto zapoznać się z treścią zakładki DLA DŁUŻNIKA

Dział Prawny

Jeśli Twoja sprawa jest na etapie sądowym lub egzekucyjnym

dział sądowy
tel. 713974612
e-mail: dzialprawny@taxat.pl

dział egzekucyjny
tel. 713974611
e-mail: egzekucja@taxat.pl

Sprzedaż i marketing

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy lub reprezentujesz media:

Jolanta Drewniak
tel. 713267381
mail:j.drewniak@taxat.pl

Reklamacje i uwagi

Jeśli chcesz zgłosić uwagi, zastrzeżenia, propozycje ulepszeń do naszej pracy, zachęcamy do wysłania wiadomości na specjalnie w tym celu utworzony adres: zgloszenia@taxat.pl. Zapewniamy, że wnikliwie analizujemy uwagi.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

Inspektor Ochrony Danych  Osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres inspektorochronydanych@taxat.pl lub na adres korespondencyjny spółki.

Napisz do nas

TAXAT Sp. z o.o.

ul. Nabycińska 19/308
53-677 Wrocław

tel. 71 325 23 85,
fax 71 326 73 85, 

NIP 8951843989
REGON 020147348

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1 + 5 =

TAXAT SP. Z O. O.

ul. Nabycińska 19/308

53-677 Wrocław 123

 

71 325 23 85
71 397 46 22

Siedziba: ul. Nabycińska 19/308, 53-677 Wrocław, tel. 71 325 23 85, fax 71 326 73 85,  NIP 8951843989, REGON 020147348, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243362, Kapitał zakładowy 60400 zł, w całości wpłacony.

Klauzula Informacyjna

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone